Friss hírek

8296 Monostorapáti,
Zrínyi u.1.

+36 87 435-045
iskola@mapati.edu.hu

Községünkben már az 1100-as években is folyt oktatás a bencés rend által, a kolostor falai között. Monostorapátiban az elemi iskola a plébániával egy időben létesülhetett egy bérházban. Iskolánk már az 1700-as években meghatározó szerepet töltött be: egy 1762-es dokumentumban jelzik központi szerepét a környéken. Az 1816-ban felvett Canonica Visita szerint az új iskolaépületet a közösség hívei 1780-ban építették. Az iskola az egyház felügyelete alatt működött. Az akkori iskolaépület 1 tanteremből és kántortanítói lakásból állt. A kántortanítói lakásban volt egy lakószoba, nyitott kéményű konyha és éléskamra.
A tanteremből 1892-ben két szobát alakítottak ki a kántortanító részére. A lakásnak így három szobája lett. Ugyanakkor dr. Henrik Károly veszprémi püspök építtetett egy két tantermes iskolát a kántortanítói lakással szemben. A legelső kántortanító Lukács Mihály volt, őt 1778-ban választották meg, és húsz évig dolgozott itt. Az iskolamesterek 1880-ig jegyzői, sekrestyési, harangozói kötelezettséget is elláttak. A második osztálytanítói állás 1890-ben szerveződött, és 1892-ig a tanítás bérelt helyiségben folyt. 1892-től az új épület (a mostani alsó tagozat alapépülete) 2 iskolai termében volt oktatás.

1956-ban alakult ki az alsó tagozat jelenlegi formája, ahol 4 tanterem kapott helyett. 1970-ben átadták a felső iskolát is, ahol további 4 tanterem, s a hozzá kapcsolódó helyiségek, irodák, szertárak álltak a tanulók és pedagógusok rendelkezésére. 1979-től 10 éven keresztül a kapolcsi iskolával közös igazgatás alatt működött az iskolánk.
1992-ben a 2 tantermes iskola alapításának 100. évfordulóján az intézmény felvette az Arany János Általános Iskola nevet.

2005-ben intézményi összevonásra került sor. Az iskola “Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola néven működik tovább, kiegészülve Taliándörögd tagintézménnyel. Az iskola fenntartója Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend községek önkormányzata. A felső iskola felújítására 2006-ban került sor, majd 2008 őszén a megnövekedett tanulólétszám szükségessé tette a tetőtér beépítéssel új tantermek, csoportszobák kialakítását.

Az iskolarendszer állami átszervezése során a fenntartó önkormányzatok az iskola működtetését átadták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-nak 2012-ben. Iskolánk neve a továbbiakban “Művészetek Völgye” Általános Iskola lett. Az újabb tankerületi átszervezések után iskolánknak jelenlegi fenntartója a BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT. Beiskolázási körzetünk tobábbra is a völgy öt községe, Vigántpetend, Taliándörögd, Kapolcs, Hegyesd és Monostorapáti.

Iskolánk tanulói létszáma jelenleg 170 fő körül van.

Az idegen nyelvek (német és angol), a matematika és az informatika oktatása csoportbontásban működik. Az iskola ad otthont művészeti oktatásnak, hittan órának (katolikus és evangélikus) valamint sporttevékenységeknek.

Üdvözlettel Kranabeth-Bati Zsuzsanna intézményvezető