Friss hírek

8296 Monostorapáti,
Zrínyi u.1.

+36 87 435-045
iskola@mapati.edu.hu

NÉV

FELADAT

OSZTÁLYFŐNÖKSÉG

Kranabeth-Bati Zsuzsanna

intézményvezető

ének-zene 5-6. osztály, dráma és színház 7. osztály, fejlesztő foglalkozások (7-8. osztály)

 

Somogyi Istvánné

igazgatóhelyettes

etika 1. 3. osztály, fejlesztő foglalkozás 4. és 7. osztály, napközi 3-4. osztály

 

Szalainé Török Ildikó

Tagintézmény-vezető

Taliándörögd

magyar nyelv és irodalom 4. osztály,

matematika 4. osztály

4. osztály Taliándörögd

Göllöntné Kiss Annamária

magyar nyelv és irodalom 1. osztály,

matematika 1. osztály, vizuális kultúra 1.  4. osztály, ének-zene 1. osztály, technika és tervezés 1. osztály, napközi 3-4. osztály,

1. osztály

Fessler Gábor

testnevelés 1. osztály

testnevelés 5-8. osztály

5. osztály

Holczbauerné Nemes Etelka Margit

földrajz 7-8. osztály, természettudomány 5-6. osztály, vizuális kultúra 5-8. osztály, fejlesztő óra 7. osztály, rajz szakkör, tanulószoba 5-8. osztály

6. osztály

Horváthné Dezső Eszter

magyar nyelv és irodalom 1. osztály, matematika 1. osztály, testnevelés 1-2. osztály, etika 1-2. 3-4. osztály, napközi 1-4. osztály

2. osztály Taliándörögd

Csaba Tiborné

magyar nyelv és irodalom 3. osztály,

matematika 3. osztály,

ének-zene 1-2. és 3-4. osztály,

testnevelés 3-4. osztály, napközi 1-4. osztály

3. osztály Taliándörögd

Nyitrainé Kovács Andrea

ének-zene 4. osztály,

környezetismeret 4. osztály,

testnevelés 2. osztály,

napközi 1-2. osztály, fejlesztő órák 1-6. osztály

 

Siposné Szalai Gabriella

magyar nyelv és irodalom 5-8. osztály,

középiskolára felkészítő foglalkozás, ének-zene 7-8. osztály

7. osztály

Némethné Varju Jolán

magyar nyelv és irodalom 2. osztály,

matematika 2. osztály,

vizuális kultúra 1-2., 3-4. osztály,

környezetismeret 3-4. osztály,

technika és tervezés 1-2. osztály, technika, életvitel és gyakorlat 3-4. osztály, napközi 1-4. osztály

2. osztály Taliándörögd

Novák Szilvia

technika és tervezés 5-7. osztály,

fizika 7-8. osztály, tanulószoba 5-8. osztály

 

 

Rajnainé Varga Erzsébet Tünde

történelem 5-8. osztály,

technika, életvitel és gyakorlat 4. osztály,

hon és népismeret 5. osztály,

etika 4. osztály, fejlesztő óra 7. osztály, történelem korrepetálás 5-8. osztály, napközi 3-4. osztály

 

Romposné Merse Erika

magyar nyelv és irodalom 2. osztály,

matematika 2. osztály,

etika 2. 5. 6. osztály

vizuális kultúra 2. osztály,

ének-zene 2. osztály, technika és tervezés 2. osztály

2. osztály

Sötét Béláné

matematika 5-8. osztály, középiskolai felkészítő foglalkozás

 

8. osztály

Szollárné Varju Jolán

magyar nyelv és irodalom 3. osztály,

matematika 3. osztály,

testnevelés 3. osztály,

ének-zene 3. osztály,

vizuális kultúra 3. osztály, technika és tervezés, matematika szakkör

 

3. osztály

Tobakné Juhász Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalom 4. osztály,

matematika 4. osztály,

testnevelés 4. osztály,

fejlesztő foglalkozások 4. osztály

4. osztály

Zavari Judit

Német nyelv 4-8. osztály, tanulószoba 5-8. osztály, etika 7-8. osztály

 

 

Óraadók, áttanítók

NÉV

FELADAT

Ácsné Ravasz Éva

Biológia 7-8. osztály

Németh Vivien

Gyógypedagógus

Fejlesztő órák 1-8. osztály

Töreki-Keller Éva

Gyógypedagógus, Logopédus

Fejlesztő órák Monostorapáti, Taliándörögd

Pákay Zsoltné

Gyógypedagógus

Fejlesztő órák Monostorapáti, Taliándörögd

Murgulyné Illés Anna

Informatika 3., 5-8. osztály

Pető Mária Valéria

Angol 4-8. osztály

Udvari József

Kémia 7-8. osztály

 

Pedagógiai munkát segítő dolgozóink

Szabó-Czverencz Mónika: gyógypedagógiai asszisztens

Szücs Zoltánné: pedagógiai asszisztens

Merse Csabáné: iskolatitkár

Slang Attiláné: takarító – alsó iskola

Törökné Németh Erzsébet: takarító – felső iskola

Mészárosné Adrián Erzsébet: takarító – Taliándörögd

Török Róbert: karbantartó